EtusivuHalliPeliKäyttöohjeSP Elementit OyPalauteTietoa


Käynnistä
HalliPeli

Rekisteröidy

Muokkaa
tietoja

Salasana
unohtui?

Ota yhteyttä

Hallipelin tekijät
Käyttöehdot
Rekisteriseloste

Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat hallipeli.fi (myöhemmin palvelun tarjoaja) verkkopalvelun sisältöä. Palvelun muodostavat internet-sivusto, kaikki siihen sisältyvävät palvelut ja laskentaohjelmat (myöhemmin palvelu).

Palvelu on suunnattu uuden teollisuus tilan tarvitsijalle ja ko. tilan suunnittelijalle.

Palvelun käyttö on luvanvaraista. Käyttäjällä on lupa käyttää palvelua, mikäli käyttäjä hyväksyy kokonaisuudessaan tässä esitetyt käyttöehdot ja noudattaa niitä.

Palvelu
Palvelun sisältö esitetään sellaisena kuin se on. Palvelun tarjoaja varaa itselleen oikeuden ilman erillistä ilmoitusta koska tahansa muuttaa palvelun sisältöä estää pääsyn palveluun sekä lopettaa palvelu tai sen osa.

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Myös palvelu itsessään on tekijänoikeuslain mukaan suojattu.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman palvelun tarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty.

Palvelu on osa ohjelmistoperhettä, jonka kaikki oikeudet omistaa Visual computing Oy.

Käyttäjä
Palvelu on käytettävissä korvauksetta. Palvelun erillisiä sopimuksenvaraisia osuuksia koskevat näiden käyttöehtojen lisäksi omat palvelu- ja käyttäjäkohtaiset erikseen sovittavat ehdot.

Käyttäjä vastaa itse hänelle palvelun käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista, vastuista tai muista velvoitteista.

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä on korvausvelvollinen väärinkäytöksistä tai oikeuksien loukkauksista palvelun oikeuksien haltijoille tai suoraan muille tahoille.

Rekisteröitynyt käyttäjä saa rekisteröitymätöntä käyttäjää laajemman palvelun käyttöönsä.

Vain luonnollinen henkilö voi rekisteröityä joko yksityishenkilönä tai yrityksen edustajana. Rekisteröityneen käyttäjän käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää.

Rekisteröityessään palvelun käyttäjästä tulee palvelun tarjoajan asiakas ja hänen tietonsa rekisteröidään palvelun tarjoajan ylläpitämään asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään rekisteriselosteessa esitetyllä tavalla.

Palvelun tarjoajalla on oikeus myöntää, evätä tai muuttaa käyttäjän oikeutta käyttää palvelua.

Vastuut
Palvelun tarjoaja ei vastaa käyttäjän palveluun tekemien tallenteiden sisällöstä tai säilyttämisestä, palvelun toimivuudesta, palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.

Palvelun toteuttajat ja tarjoaja eivät vastaa palvelun käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun käytöstä tai palvelusta saadun tiedon käytöstä välillisesti tai välittömästi aiheutuneista vahingoista.
| Yhteystiedot Käyttöehdot Palaute